SAGIVTECH

תכנית

הרשמה

נושאים

הגשת קול קורא

שמירה באאוטלוק

הגשת מצגות

התחום של עיבוד תמונה ועיבוד וידיאו הינו ויזואלי מאוד. המצגות מהוות הזדמנות להציג ולהדגים את היכולות של אפליקציות תוכנה וחומרה הנמצאות בשימוש, על ידי הדגשת החידושים הטכנולוגיים. זוהי הזדמנות להראות את האפליקציה שפיתחתם לקהל מקצועי ולאפשר לו להגיב למערכת שלכם, לניסויים שלכם עם ספריות תוכנה או לשחק עם משחק שפיתחתם. המסלול המשותף של פוסטרים ומצגות יתנהל במקביל לכנס ולתערוכה. המצגות ייבחרו על בסיס קריטריונים של חדשנות, אינטראקציה ותוצאות.

למציגים תינתן ההזדמנות להראות את המצגות שלהם בכל האזורים המצוינים לעיל. הדרישה היחידה היא שהמצגת תהיה חיה ושיהיה בא מרכיב חדשני, בעדיפות עם מרכיב אינטראקטיבי.

אם הנכם מעוניינים להציג בכנס, אנא הגישו מסמך של שני עמודים, אשר יתאר באופן ברור את הנושאים הבאים:

  • הטכנולוגיה אותה אתם מעוניינים להציג והרעיון החדשני העומד מאחוריה
  • החלק האינטראקטיבי ומה יראה הצופה
  • הציוד אשר תביאו למצגת שלכם
  • הציוד אשר תזדקקו לו בשביל המצגת שלכם

אנא שלחו את המצגת שלכם לקובי כהן או לחן שגיב.

מועד אחרון להגשת ההרצאות :  15 בינואר, 2014
הודעה על קבלה:                        15 בפברואר, 2014