SAGIVTECH

תכנית

הרשמה

נושאים

הגשת קול קורא

שמירה באאוטלוק

תחרות מאמרי סטודנטים

 

כנס IMVC שמח להכריז על תחרות מאמרים לסטודנטים בתחום עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת לשנת 2014. עבודות הסטודנטים יבדקו על פי קריטריונים של חדשנות וישימות.

המנצח יוכרז במהלך כנס IMVC 2014,  אשר ייערך ב-1 באפריל, 2014 , במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב.

קריטריונים להשתתפות בתחרות

סטודנטים לתואר ראשון, לתואר שני או לתואר שלישי במוסד אקדמי מוכר: אוניברסיטה או מכללה.

 • המחקר פורסם בכתב עת, בכנס, בתזה או בפרויקט במהלך שנת הלימודים האקדמית 2013-2012
 • העבודה בוצעה על ידי שני סטודנטים לכל היותר
 • עבודת המחקר בוצעה בעיקר על ידי הסטודנטים
 • העבודה אמורה לעסוק באחד מהתחומים הבאים: עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת ועיבוד וידיאו

כל העבודות צריכות לעמוד בדרישות הבאות:

 • העבודה לא תעלה על 8 עמודים
 • ההצעה צריכה לכלול את התחומים הבאים:
  • תיאור הבעיה
  • חידוש
  • הצעה לפתרון
  • תוצאות
 • הגשת ביוגרפיה קצרה של המציגים
 • ניתן להגיש יחד עם ההצעה פרסומים וחומרים רלבנטיים נוספים, יחד עם זאת רק העבודה שהוגשה תיבדק
 • כל המציגים נדרשים לספק אישור בכתב מטעם מקום התעסוקה של החוקר או מהמפקח האקדמי שלהם.

 לקבלת מידע נוסף, כל החוקרים, המהנדסים והסטודנטים מוזמנים ליצור קשר:

אנא שלחו את המצגת שלכם לקובי כהן או לחן שגיב.

מועד אחרון להגשת ההרצאות :  31 בינואר, 2014
הודעה על קבלה:                        15 בפברואר, 2014