SAGIVTECH

תכנית

הרשמה

נושאים

הגשת קול קורא

שמירה באאוטלוק

הגשת תקצירים

כנס 2014 IMVC יכלול הרצאות שיינתנו על ידי חוקרים ישראליים מהמובילים בתחום ה-Vision. בחלקו המרכזי של היום יהיו מסלולי הרצאות שיתנהלו במקביל ובהם יוצגו אספקטים שונים ומגוונים בעולם ה-Vision, מסביבת הפיתוח ועד אנליזות מתקדמות להבנת התמונה כולל אנליזות תנועה והראיה המרחבית.

נושאי הכנס

  • ממשק משתמש טבעי ומחוות (Gestures)
  • אתגרים בראייה ממוחשבת: Big Data  ומחשוב מקבילי
  • אפליקציות למכשירים ניידים בתחום עיבוד תמונה
  • ראייה במערכות אוטונומיות
  • אפליקציות רפואיות
  • פתרונות סיווג לראייה ממוחשבת
  • יצירת תמונה, אופטיקה וחיישנים
  • לימוד מכונה
  • חיפוש ואחזור באמצעות וידיאו

מחברי מאמרים המעוניינים להציג את עבודתם מוזמנים להגיש תיאור באורך 1-3 עמודים, עם דגש על מקוריות וחדשנות. כל המאמרים שיוגשו ייבדקו על ידי צוות חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה, על פי קריטריונים של איכות, רלבנטיות ומקוריות.

אנא שלחו את המאמרים שלכם לקובי כהן או לחן שגיב.

מועד אחרון להגשת ההרצאות :  15 בינואר, 2014
הודעה על קבלה:                        15 בפברואר, 2014