SAGIVTECH

תכנית

הרשמה

נושאים

הגשת קול קורא

שמירה באאוטלוק

הגשת פוסטרים

הכנס יכלול מושבים משולבים ומקבילים של תערוכת פוסטרים ומצגות. כך תינתן ההזדמנות להציג תוצאות חדשות, פרויקטים בשלב המחקר או רעיונות חדשניים בשלב התכנון.

תערוכת הפוסטרים תעניק לחוקרים הזדמנות להיפגש עם המשתתפים ולנהל דו-שיח פורה על הפרויקטים בתחום של ראיית מכונה. הפוסטרים ייבחרו לפי קריטריונים של חדשנות ואיכות טכנית.

מחברי הפוסטרים מוזמנים להגיש עמוד אחד אשר יתאר תוצאות ראשוניות או מתקדמות של פרויקט מחקר בתחומים של עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת, עיבוד וידיאו והשימוש בתוכנה, בחומרה ובאפליקציות חדשניות בתחום.

הפוסטרים יכולים לכלול (אבל לא רק) את הנושאים המוזכרים לעיל.

מידות הפוסטר
רוחב: 96 ס"מ; גובה: 246 ס"מ

אנא שלחו את הפוסטרים שלכם לקובי כהן או לחן שגיב.

מועד אחרון להגשת ההרצאות :  15 בינואר, 2014
הודעה על קבלה:                        15 בפברואר, 2014